Komora magistara farmacije Kantona Sarajevo

Vrsta: 
2
Ovlaštena osoba: 
Prim mr ph Mirsad šabaredžović
Adresa: 
Vilsonovo šetalište 10
Telefon: 
+387 (33) 214 967
E-mail: