ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA

Javna ustanova
Adresa: 
Josipa Vancaša 1
Telefon: 
+387(0)33 560-200
E-mail: 
Lokacija: