Farmaceutsko društvo FBiH

Vrsta: 
2
Ovlaštena osoba: 
Insanić Fatima
Adresa: 
Čekaluša 34
Telefon: 
+387(0)33 269-270; +387(0)33 207-966;
E-mail: