Nevladina organizacija altruista za pomoć osobama s umanjenim sposobnostima - SVJETLO

Vrsta: 
1
Ovlaštena osoba: 
Haris Čaušević, izvršni direktor Udruženja
Adresa: 
Grbavička 22
Telefon: 
+387(33)711-535
E-mail: