Udruženje dječijih neurologa Bosne i Hercegovine

Vrsta: 
1
Ovlaštena osoba: 
Smail Zubčević, izvršni direktor Udruženja
Adresa: 
Patriotske lige 81
Telefon: 
+387(33)566-402
E-mail: