PZU "Ibo&Co-ogranak Hrasnica"

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Šabanović Erna
Adresa: 
Patriotske lige 15

PZU "Ibo&Co-ogranak Hrasnica"

Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: