Dodjela invalidskih kolica za članove Udruženja RVI - paraplegičara sa područja Kantona Sarajevo

Dana 23.04.2010. u prostorijama Udruženja RVI – paraplegičara Kantona Sarajevo, upriličena je svečana dodjela invalidskih kolica za članove Udruženja.
Invalidska kolica je uručio ministar zdravstva Kantona Sarajevo, prim. dr Mustafa Cuplov.

 

Nabavku invalidskih kolica na mehanički pogon  kao i  elektromotorna  kolica za 71 RVI-paraplegičara, obezbjeđuje Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, shodno Odluci o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko – sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo, a prema medicinskim indikacijama i preporuci nadležne javne zdravstvene ustanove.
Ističemo da ovo ortopedsko pomagalo ovoj rizičnoj skupini služi za kretanje i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, te je u skladu s tim bilo potrebno obezbjediti im kvalitetna i funkcionalna kolica koja će zadovoljiti njihove potrebe.
Obzirom da su potrebe svakog RVI – paraplegičara različite ponaosob (obzirom na težinu povrede, tjelesnu težinu, te fizičku angažiranost i sl.), samim tim radilo se o nabavci 71 kom. različitih vrsta kolica, različitih dimenzija i karekteristika sa različitom pripadajućom opremom.
Ministartsvo zdravstva Kantona Sarajevo je putem procedure javne nabavke uspjelo nabaviti navedena kolica koja zadovoljavaju potrebe svakog RVI paraplegičara ponaosob.
Ugovor o nabavci invalidskih kolica sklopljen je sa  tri (3) firme:
(KS Reha d.o.o. Sarajevo; OttoBock Adria d.o.o. Sarajevo i Ortopedija International d.o.o. Sarajevo), putem kojih su nabavljena ukupno 71 kolica, od čega je 5 kom. elektromotornih invalidskih kolica a 66 kom. invalidskih kolica je na mehanički pogon.


Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je za nabavku navedenih kolica izdvojilo sredstva u ukupnom iznosu 278.510,28 KM,  koja su obezbijeđena u Budžetu Kantona Sarajevo za 2010. godinu.