Svjetski dan menopauze

Svjetski je dan menopauze ustanovljen prije više godina na poticaj Sjevernoameričkog društva za menopauzu (North American Menopause Society) i Međunarodnog društva za menopauzu (International Menopause Society). Taj je dan posvećen ženama koje ulaze u važno razdoblje života ne znajući pritom za brojne mogućnosti unapređenja zdravlja i kvalitete života.
Kada žene dosegnu dob u kojoj nastupa menopauza, pred njima se još nalazi trećina života u kojoj bi trebale iskoristiti mogućnost da što više godina prožive zadovoljno i u dobru zdravlju.
Svjetski dan menopauze trebao bi svaku ženu stariju od 45 godina potaknuti da s ljekarom razgovara o svojem dosadašnjem zdravlju, rizicima za pojavu stanovitih bolesti, efektima hormonskoga nadomjesnog liječenja, te koracima koje svaka žena može poduzeti kako bi dala doprinos očuvanju zdravlja i kvalitete života.
 

18.10.2014