Međunarodni dan starih osoba

Međunarodni dan starijih osoba, 1991. godine je  proglasila Glavna skupština Ujedinjenih naroda.Time se željelo jedan dan u godini posvetiti potrebama i problemima starije populacije, koja se sve više povećava zbog sve dužeg životnog vijeka.

01.10.2014