Svjetski dan limfoma

15. septembar je posvećen podizanju svijesti o limfomu u smislu prepoznavanja simptoma, rane dijagnoze i liječenja. Limfom je najčešći oblik raka limfnog tkiva, koje ima veliku ulogu u odbrani od infekcija, jer je sastavni dio odbrambenog sistema organizma. Ne postoje programi ranog otkrivanja ove bolesti, zato je jedini način za rano otkrivanje limfoma edukacija i informiranje javnosti o limfomu kao oboljenju o kojem se malo zna. Vrlo je važno simptome ovog oboljenja prepoznati na vrijeme. Ranim postavljanjem dijagnoze, uz primjeren tretman, limfom se može uspješno liječiti.
 

15.09.2014