Svjetski dan prevencije samoubistava

Svjetski dan prevencije suicida obilježava se 10. septembra, na inicijativu Međunarodne udruge za prevenciju suicida (International Association for Suicide Prevention – IASP), i ko-sponzoriran je od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). 
Međunarodno udruženje za prevenciju samoubistava, inicijator obilježavanja ovog dana, Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organisation - WHO) i partneri zauzimaju se i pozivaju na prevenciju suicidalnog ponašanja, osiguranje adekvatnog liječenja i praćenja osoba koje su pokušale samoubistvo kao i odgovorno izvještavanje o samoubistvima u medijima.
 

10.09.2014