Svjetski dan životne sredine

Svjetski dan zaštite životne sredine obilježava se svake godine 5. juna u više od 100 zemalja. Cilj je uputiti najširu javnost na problem koji je od najvećeg značaja za globalno zdravlje. Međunarodni dan životne sredine, koji se smatra jednim od najvažnijih događaja koji se tiču zaštite prirode, obilježava se svake godine 5. juna u više od 100 zemalja. Ovaj dan je Generalna skupština UN uspostavila 1972. da bi označila otvaranje Stokholmske konferencije o životnoj sredini, obilježava se u Međunarodnoj godini pustinja i dezertifikacije i u 10. godini od usvajanja Konvencije UN o borbi protiv dezertifikacije.

05.06.2014