Dan zaštite na radu

Međunarodna organizacija rada (ILO) proglasila je 28. april Svjetskim danom sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Od 1996.godine se ovaj dan u 120 zemalja svijeta obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike pod motom „Sjetimo se mrtvih, borimo se za žive“.
Poseban naglasak se stavlja na prevenciju bolesti i ozljeda na radu. Međunarodna organizacija rada i Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuju kako svake godine na radu smrtno strada oko 2 miliona radnika, uz 260 miliona povreda na radu, te vrlo velikog broja slučajeva profesionalne bolesti.
 

28.04.2014