Međunarodni dan zaštite od buke

Svakog aprila se u cilju smanjenja nivoa buke kojem je izloženo stanovništvo obilježava Međunarodni dan zaštite od buke.
Buka na čovjeka djeluje direktno i indirektno oštećujući njegovo zdravlje, izazivajući umor i smanjenje radne sposobnosti, ometa sporazumijevanje, koncentraciju, odmor i san. Treba napomenuti da postoje individualne razlike reakcije na buku ovisno o nivou i frekvenciji buke i dužini izloženosti,  te one mogu biti od blagih i prolaznih do trajnih oštećenja.
 

20.04.2014