Svjetski dan borbe protiv neurodegenerativnog oboljenja - Parkinsonove bolesti

Svjetski dan borbe protiv neurodegenerativnog oboljenja - Parkinsonove bolesti obilježava se 11. aprila. Obilježavanjem se želi podići svijest javnosti o ovoj hroničnoj neurodegenerativnoj bolesti, koja je treći najučestaliji neurološki poremećaj u ljudi.
U svijetu je od Parkinsonove bolesti oboljelo 6,6 miliona ljudi, bolesti koja nije smrtonosna, ali se ne može u potpunosti izliječiti.

11.04.2014