Svjetski dan autizma

OUN je na svojoj 62. sjednici 21. januara 2008. godine donijela odluku da se 2. april proglasi Danom svjesnosti o postojanju autizma. Na taj način se želi pridonijeti boljem razumijevanju ovog složenog poremećaja koji se kod pojedinaca najčešće razvije u prve tri godine života i uglavnom traje do kraja života. Autizam je biološki poremećaj mozga koji oštećuje komunikaciju i društvene vještine, a autisti se opisuju kao osobe koje su u svom svijetu. Tim poremećajem pogođeni su deseci milioni ljudi širom svijeta. Rano otkrivanje može pomoći djetetu da stekne određene socijalne vještine i samostalnost, međutim, zasada nema lijeka. Svjetski dan svjesnosti o autizmu poziv je na akciju da se autističnoj djeci i osobama omogući potpun i smislen život.
 

02.04.2014