Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta. Opća skupština UN je rezolucijom od 22. februara 1993. odlučila da se 22. mart svake godine obilježi kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, širom svijeta, posebno skrene pažnju na probleme vezane za vodu i vodne resurse.
Prema podacima UN-a, više od milijardu ljudi na Zemlji nema stalan pristup zdravoj vodi- ključnog faktora za dobro zdravlje. Stoga je, da bi se još više istakla važnost brige o vodi, razdoblje od 2005. do 2015. proglašeno desetljećem voda pod geslom "Voda za život".
Svrha je, do 2015. prepoloviti broj ljudi koji nemaju pristup zdravoj vodi za piće ili si je ne mogu priuštiti, kao i onih koji nemaju pristup osnovnim sanitarijama.
 

22.03.2014