Svjetski dan bubrega

Ideju o utemeljenju Svjetskog dana bubrega dao je Joel Koppel, utemeljitelj Međunarodne federacije fondacija za bubrege (International Federation of Kidney Foundations - IFKF). Od bolesti bubrega u svijetu boluje više od 500 milijuna ljudi, što znači da svaka deseta odrasla osoba ima neku od bolesti bubrega. Oko 1,5 milon ljudi u svijetu živi zahvaljujući umjetnom nadomještanju bubrežne funkcije (dijaliza), a na presađivanje bubrega u prosjeku se čeka oko 7 godina.
Svjetski dan bubrega bio je odgovor na neophodnu potrebu da se energija i motiviranost zdravstvenih profesionalaca koji se bave bolestima bubrega, njihovih saradnika, prijatelja, bubrežnih bolesnika i njihovih rođaka, usmjeri na podizanje svijesti javnosti o problematici bubrežnih bolesti, što je ujedno i prvi korak u njihovoj prevenciji.
Prvi Svjetski dan bubrega obilježen je 7. marta 2006.godine, kao zajednički pothvat Međunarodne federacije fondacija za bubrege i Svjetskog nefrološkog udruženja (International Society of Nephrology - ISN). Udruženja za bubrege u 45 zemalja s mnogo entuzijazma prihvatila su ideju o Svjetskom danu bubrega i tim povodom organizirali prigodne zdravstvene skupove, dobrotvorne priredbe, javna predavanja i konferencije za novinare.

13.03.2014