Dan seksualne i reproduktivne svijesti

Dan seksualne i reproduktivne svijesti se obilježava sa ciljem da se unaprijedi i promoviše seksualno i reproduktivno pravo, zdravlje i usluge za sve (žene i muškarce), a posebno za najranjivije grupe i mlade ljude.
Mladi ljudi imaju pravo, kao seksualna bića, svugdje u svijetu, bez obzira na spol, religiju, boju, seksualnu orijentaciju, mentalno ili fizičko stanje da  znaju o seksu, kontracepciji, SPB/HIV-u, svojim pravima, pravu na korištenje zdravstvene zaštite, koja treba da je dostupna, povjerljiva, dobrog kvaliteta i u kojoj se ophode s poštovanjem prema njima.
 

12.02.2014