Svjetski dan bolesnika

Svjetski dan bolesnika obilježava se svake godine 11. februara. Ovaj svjetski dan utemeljio je papa Ivan Pavao II. posebnim pismom datiranim 13. maja 1992. i naslovljenim na kardinala Fiorenza Angelinija, predstojnika Papinskog vijeća za pastoral zdravstvenih radnika, a kao cilj toga Dana naznačena je želja da se društvo senzibilizira za potrebe bolesnika, te da im se osigura bolja zdravstvena briga.

11.02.2014