Aktivnosti na realizaciji "Programa praćenja, prevencije i liječenja demobilisanih boraca kao i članova njihovih porodica oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) sa područja Kantona Sarajevo

PROGRAM PRAĆENJA , PREVENCIJE I LIJEČENJA  DEMOBILISANIH BORACA KAO I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA (PTSP ) SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO

¸PTSP (Posttraumatski stresni poremećaj) je vrsta traume izazvan ratnim zbivanjima koja izaziva teže emocijalne posljedice i ako duže traje može poprimiti hronični tok što može rezultirati težim oštećenjima ličnosti..

PTSP je odgođeni ili produljeni odgovor na stresni događaj ili ugrožavajuću situaciju koja je izvan ljudskog iskustva. Stresni događaj može biti različite vrste i trajanja ali  mora izazvati psihološku traumu.

S tim u vezi na inicijativu ministra zdravstva Kantona Sarajevo u maju 2007.godine imenovan je  multidisciplinaran stručni tim  sa zadatkom da raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada na realizaciji ovog programa, te da utvrdi godišnje operativne planove razvoja i prati njihovu realizaciju.

Znaci PTSP-a su kombinacija fizičkih i psihičkih tegoba. Simptomi i potpuno razvijena klinička slika može se razviti odmah nakon stresnog događaja, ubrzo nakon njega ili nakon više godina i manifestuje se: preosjetljivošću , impulsivnošću sa izlivima bijesa i agresije (gubitak kontrole svojih reakcija), napadima panike, osjećaj teskobe, poremećaj sna, isl.  Ponovno proživljavanje događaja u situacijama koje podsjećaju ili su povezane sa treaumatskim događajem, ponavljajući mučni snovi o događaju do iznenadnog osjećaja da se traumatični događaj ponovo zbiva. PTSP se može komplikovati neraspoloženjem, nedostatkom energije, osjećajem bezvrijednosti, različitim bolovima u tijelu ,  promjenom apetita,  često postaju razdražive i eksplozivne s nekontrolisanim i prenaglašenim ispadima ljutnje , različitim vidovima kriminogenog ponašanja te mislima o smrti ili samoubistvu kao najtragičnijim ishodom. Kod osoba koje obole od PTSP-a mogu se javiti  i simptomi izbjegavanja, osoba stalno izbjegava poticaje vezane za traumu – nastoji izbjeći misli,osjećaje ili razgovore, mjesta i osobe koje podesjećaju na traumu, ima smanjen interes i smanjeno sudjelovanje u važnim aktivnostima,  ima osjećaj odvojenosti ili otuđenja od drugih osoba.

Primarni zadatak stručnog tima je sprovesti aktivnosti na prikupljanju podataka  i izvršiti procjenu zastupljenosti poremećaja na području Kantona Sarajevo , a sekundarni zadatak raditi na praćenju, prevenciji i liječenju oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja. 
 

• Određivanje stope morbiditeta i dobijanje podataka o oboljelim od PTSP-a sa područja Kantona Sarajevo u suradnji sa javnim zdrvstvenim ustanovama i formiranje evidencione Liste statističkih podataka oboljelih demobilisanih boraca od PTSP-a sa područja Kantona Sarajevo.

• Edukacija oboljelih od PTSP-a, članova njihovih obitelji kao i ljekara o samom poremećaju kroz jednodnevne seminare. Edukacija izradom i štampanjem vodiča o PTSP-u, kao i brošure Program praćenja, prevencije i liječenja demobilisanih branilaca kao i članova njihovih obitelji oboljelih od PTSP-a sa područja Kantona Sarajevo.

• Proširenje Liste lijekova koji se izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo,za lijekove iz grupe psihofarmaka, anksiolitika i dr.

Edukativni seminari za demobilisane branioce:

Na seminarima su uzeli učešće ratni vojni invalidi i demobilisani borci članovi udruženja boračkih organizacija sa područja Kantona Sarajevo:
Stručni tim Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo na planu implementacije „Programa praćenja, prevencije i liječenja demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a) na Kantonu Sarajevo“ planirao je i realizirao  tri edukativna seminara za kategoriju demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida sa područja Kantona Sarajevo. Jednodnevni seminari održani su u hotelu „Saraj“ dana:      
       
-11.04.2008.godine sa početkom u 8,30h; 
-20.05.2008.godine sa početkom u 8,30h; 
-04.11.2008.godine sa početkom u 8,30h.

Na seminarima su uzeli učešće ratni vojni invalidi i demobilisani borci članovi udruženja boračkih organizacija sa područja Kantona Sarajevo:

• JOB „Unija veterana KS“
• Savez RVI Kantona Sarajevo
• Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo
• Udruženje logoraša
• Savez demobilisanih boraca Kantona Sarajevo
• Savez RVI paraplegičara Kantona Sarajevo
• U.G.“Bosne-Zelene beretke“
• Savez U.G.“Zlatni ljiljan“i „Zlatna policijska značka“
• U.V.Odreda Policija Bosna
• Savez Udruženja „Patriotska liga“
                                               

Edukacija ljekara obiteljske medicine o (PTSP) posttraumatskom stresnom poremećaju :

Na planu edukacije ljekara obiteljske/porodične medicine Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Stručni tim Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo organizirao je dva jednodnevna edukativna seminara održanih u hotelu „Saraj“:

• Subota, 04.04.2009. godine,
• Subota, 25.04.2009. godine

Edukacija o Posttraumatskom stresnom poremećaju odnosila se na dijagnostičko-terapijske postupke i uspostavu jedinstvenih standarda u dijagnosticiranju i stresnog poremećaja.