Okrugli sto na temu: "Prevencija i rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma"

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo u saradnji sa KCUS - Klinikom za gastroenterologiju i hepatologiju - Stručnim timom za implementaciju Projekta „Prevencija i rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma“ i Ljekarskom/Lječničkom komorom organiziralo je

OKRUGLI STO „PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE KOLOREKTALNOG KARCINOMA“

koji je održan 12.maja (utorak), 2009.godine, u 1900 sati, u Domu mladih „Skenderija“.

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo i članovi Stručnog tima na Okruglom stolu su prezentirali učesnicima sljedeće teme:

      1. Značaj Projekta „Prevencija i rano otkrivanje kolorektalnog karcinoma“, Predavač: Prim.dr Mustafa Cuplov, Ministar zdravstva Kantona Sarajevo

      2. Ozbiljnost kolorektalne maligne patologije Predavač: Prof.dr Mehmed Gribajčević, Direktor internističkih disciplina KCUS-a

      3.Cost effective i cost benefit u ranom otkrivanju kolorektalnog karcinoma Predavač: Prof. dr Rusmir Mesihović

      4.Primarna i sekundarna prevencija kolorektalnog karcinoma Dr sci med Nenad Vanis

Okrugli sto prvenstveno je bio namijenjen ljekarima i medicinskim sestrama zaposlenim u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i to u ambulantama porodične/obiteljske medicine, i isti je imao za cilj ukazati na značaj primarne i sekundarne prevencije raka debelog crijeva, što je u domenu primarne zdravstvene zaštite.

Na ovom Okruglom stolu istaknute su i finansijske prednosti otkrivanja bolesti u prekanceroznoj (ranoj) fazi u odnosu na stadij bolesti kada je potrebno pristupiti operativnom zahvatu, hospitalizaciji i kemoterapiji.

Projekat prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva pokrenut je, od strane Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, 2007.godine a njegovo provođenje se nastavilo u 2008. i u 2009. godini, obzirom da je rak debelog crijeva u značajnom porastu u svijetu, pa i u Bosni i Hercegovini, odnosno u Kantonu Sarajevo, i osigurano je ukupno oko 105.000 KM i to: za nabavku Hemocult testova za otkrivanje sumnjivih slučajeva, za medijsku promociju kao važan segment edukacije građana o značaju otkrivanja bolesti u ranoj fazi. Do sada je testirano preko 2000 pacijenata rizične skupine i rezultati testiranja su zadovoljavajući. Pored toga je, u okviru promocije ovog projekta koja je provedena 2008.godine, ukazano na značaj pravilne/zdrave ishrane čime se smanjuju rizici nastanka ovog oboljenja.

Učesnici Okruglog stola bili su, osim ljekara i medicinskih sestara iz timova porodične/obiteljske medicine JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, i uposlenici JU Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ i KCUS-a.

Okrugli sto su, svojim prisustvom, uveličali i studeniti završne godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Pozivi za učešće u promociji Projekta prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva su poslani i jednom broju privatnih zdravstvenih ustanova odnosno specijalističkih internističkih ordinacija i ordinacija opće medicine kao nadležnim za ovaj javno-zdravstveni problem.

Promociji Projekta prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva prisustvovalo je oko 200 zdravstvenih radnika - ljekara, odnosno medicinskih sestara.