ZU "Eurovita Pharmacia" Mostar - Ogranak - Apoteka "BBI Centar"

Općina: 
Centar
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Aida Begić Selava
Adresa: 
Trg djece Sarajeva 1
Telefon: 
+387(0)33 259-515
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: