PZU "Zeni Lijek ogranak Podlugovi"

Općina: 
Ilijaš
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
Zlatan Ramani
Adresa: 
Moševačka 52
Telefon: 
+387(0)33 402-882
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: