Udruženje diplomiranih zdravstvenih radnika u Federaciji BiH

Vrsta: 
2
Ovlaštena osoba: 
Amer Ovčina, dipl.med.
Adresa: 
Bolnička 25
Telefon: 
+387(0)33 444-901 fax: +387(0)33 264-821
E-mail: