Komora medicinskih sestara i tehničara

Vrsta: 
2
Ovlaštena osoba: 
Sead Džomba
Adresa: 
Bolnička 25
Telefon: 
+387(0)33 214-673