Komora medicinskih biohemičara Federacije BiH

Vrsta: 
2
Ovlaštena osoba: 
Muhamed Fazlić
Adresa: 
Bolnička 25, DIP
Telefon: 
+387(0)33 297-358