Udruženje roditelja i prijatelja za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom "Oaza"

Vrsta: 
1
Ovlaštena osoba: 
Ševala Đip; Pamuk Adisa
Adresa: 
Teheranski trg do br.6
Telefon: 
+387(0)33 766-526; +387(0)33 766-525
E-mail: