Udruženje za podršku resocijalizaciji ovisnika i liječenih od ovisnosti "PROI"

Vrsta: 
1
Ovlaštena osoba: 
Samir Ibišević
Adresa: 
Maršala Tita 6
Telefon: 
+387(0)33 557-545;
E-mail: