Udruženje dijabetičara Kantona Sarajevo

Vrsta: 
1
Ovlaštena osoba: 
Muhamed Tahirović
Adresa: 
Štrosmajerova 3
Telefon: 
+387(0)33 442-293