PZU "Viva 7"

Općina: 
Ilijaš
Vlasništvo: 
Privatno
Rukovodilac: 
direktor Amela Vatreš Šito, odgovorna osoba Ehlimana Marukić
Adresa: 
Ivana Frane Jukića 6

PZU "Viva 7"

Telefon: 
+387(0)33
Ugovorna apoteka: 
Da
Dežurna apoteka: 
Ne
Lokacija: