Osnovni elementi ugovora

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA U, 01/20/2015. GODINU


Ugovor o nabavci robe za Lot 1 – Invalidska kolica na mehanički pogon sa X makazama (49 kom.)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 33193120 Invalidska kolica otvoreni postupak KS Reha d.o.o. Sarajevo 195982,85 21 dana 20. Januar 2015 84189,35 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci robe za Lot 2 – Adaptilna sklopiva invalidska kolica na mehanički pogon sa čvrstim okvirom i preklopivim naslonom (14 kom.)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 33193120 Invalidska kolica otvoreni postupak KS Reha d.o.o. Sarajevo 55995,10 21 dana 20. Januar 2015 24054,10 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci robe za Lot 3 – Elektromotorna invalidska kolica ( 4 kom.)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 33193121 Invalidska kolica na motorni pogon otvoreni postupak OttoBock Adria d.o.o. Sarajevo 37443,12 25 dana 20. Januar 2015 37443,12 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci robe za Lot 4 – Elektromotorna invalidska kolica specijalne namjene (1 kom.)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 33193121 Invalidska kolica na motorni pogon otvoreni postupak KS Reha d.o.o. Sarajevo 9997,65 21 dana 20. Januar 2015 9997,65 Nije bilo izmjena

Izbor izbođača radova preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za I iII operativnu fazu u 2016. godini
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 90923000 Usluge deratizacije otvoreni postupak Sanitacija d.o.o. Sarajevo 99396,77 40 dana 14. Novembar 2016 99396,77 26 dana Nije bilo izmjena

Štampanje publikacije "Pretilost učenika srednjih škola Kantona Sarajevo"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 22100000 Štampane knjige, brošure i leci direktni sporazum Štamparija FOJNICA, ID broj: 4236045660000 4972,50 4. Juli 2017 Nije bilo izmjena

JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA: Insulinske pumpe za djecu insulinoovisnike Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 42122410 Pumpe za upotrebu u medicini otvoreni postupak 1332-1-1-13-3-1/18 NovoPharm d.o.o. Sarajevo 297527,70 30 dana 28. Novembar 2018 297527,70 Nije bilo izmjena

Direktni sporazum za angažovanje firme koja će izvršiti izradu polica/ormara koje služe za odlaganje registratora
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 direktni sporazum 1332-8-1-5/19 Spržo Company d.o.o. Sarajevo - JIB: 4200010970001 1184,62 10. Juni 2019 1184,62 Nije bilo izmjena