Privatne stomatološke ordinacije

Stari Grad
Rukovodeča osoba Adresa Telefon Djelatnost
Privatna stomatološka ordinacija - Ajanović dr Šemsa Ajanović dr Šemsa Nikolića čikma 1 +387(0)61 156-258 - Polivalentne stomatološke usluge
Privatna stomatološka ordinacija - Basarić dr Ibrahim Basarić dr Ibrahim Mula Mustafe Bašeskije 29 +378(0)33 537-530 - Polivalentne stomatološke usluge
Privatna stomatološka ordinacija - Bušatlić dr Alma Bušatlić dr Alma Mehmeda Handžića 9 +387(0)33 232-051 - Polivalentne stomatološke usluge
Privatna stomatološka ordinacija - Hrapović Memić dr Merima Hrapović Memić dr Merima Josipa Štadlera 8 +378(0)33 213-655 - Polivalentne stomatološke usluge
Privatna stomatološka ordinacija Mucić dr. Vedad Mucić dr. Vedad Fra Grge Martića 2 +378(0)61 777-795 - Polivalentne stomatološke usluge
Privatna stomatološka ordinacija sa zubotehničkim laboratorijem "Islamović dr. Nerim" - Islamović dr Nerim Islamović dr Nerim Alifakovac 5 +378(0)33 232-425 - zubotehnički laboratorij, - Polivalentne stomatološke usluge
Privatni zubotehnički laboratorij - "Samir Hadžić" Samir Hadžić Bakarevića 1 +387(0)33 211-327 - zubotehnički laboratorij
Privatni zubotehnički laboratorij „ADO-DENT“ - Brdarić Admir, zubni tehničar Brdarić Admir, zubni tehničar Vareška 12 +378(0)61 208-111 - zubotehnički laboratorij
Privatni zubotehnički laboratoriji „Laličić“ Laličić Fikret, zubni tehničar Hamdije Kreševljakovića 61 +387(0)61 102 174 - zubotehnički laboratorij
Vogošća
Rukovodeča osoba Adresa Telefon Djelatnost
Privatna stomatološka ordinacija "Dr. Imširović" - Imširović dr Dženita Imširović dr Dženita Branilaca Vijenca bb +387(0)61 825-376 - Polivalentne stomatološke usluge
Privatna stomatološka ordinacija "Dr. Sjenar" - Balić dr Elida Balić dr Elida Kobilja glava 22/II +387(0)61 843-353 - Polivalentne stomatološke usluge
Privatna stomatološka ordinacija "Vogdent" - dr. Aida Termiz dr. Aida Termiz Feriza Merzuka 17 +387(0)61 904-566 - Polivalentne stomatološke usluge
Privatna stomatološka ordinacija - Jašarević dr Alma Jašarević dr Alma Braće Halać 23 +378(0)33 233-201 - Polivalentne stomatološke usluge
Privatna stomatološka ordinacija „EM“ - Mujić dr. Elvedina Mujić dr. Elvedina Jošanička bb +387(0)61 521-553 - Polivalentne stomatološke usluge
Privatna stomatološka ordinacija „POLIDENT“ - Fazlić dr. Inesa Fazlić dr. Inesa Jošanička 33 +387(0)62 619-395 - Polivalentne stomatološke usluge
Privatni zubotehnički laboratorij "ZUKIĆ DENT" - Zukić Mirnes, zubni tehničar Zukić Mirnes, zubni tehničar Rosulje II broj 38 - zubotehnički laboratorij
Stomatološka ordinacija "EM" - dr Elvedina Muhić dr Elvedina Muhić Jošanička bb 061 521-553 - Polivalentne stomatološke usluge