Privatne zdravstvene ambulante

Stari Grad
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Specijalistička ordinacija za plućne bolesti „Dr. Nada Čivić“ - dr Nada Čivić Hamdije Kreševljakovića 61/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pneumoftiziologije Ne +378(0)61 141-618 Privatno
„Prva privatna ginekološka ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom Prim. dr Sabina Čengić“ Hamdije Kreševljakovića 61/2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 489-267 Privatno
Vogošća
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Privatna ordinacija specijaliste ginekologije i akušerstva „VITA“ - Prim. dr Salko Mašić Skendera Kulenovića 53 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji Da +378(0)63 643-992 Privatno