Privatne zdravstvene ambulante

Stari Grad
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Privatna ginekološka ordinacija „Dr. Abadžić“ - dr. Nidžara Abadžić Vladislava Skarića 10/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +378(0)61 813-458 Privatno
Privatna ordinacija „PRAXIS“ dr. Pecar Ćumurija 3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije Ne +387(0)61 130-495 Privatno
Privatna pulmološka ordinacija "Dr. Tokić" - Prim. dr Mahir Tokić Petrakijina 16 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pneumoftiziologije Da +387(0)61 132-373 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Hariz Zubčević Potoklinica 26 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizijatrije Ne +387(0)61 222-458, +387(0)33 238-808 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Kemal Lukačević Džinina 24 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije Ne +387(0)33 535-291 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - Prof. dr Zaim Bilalbegović Logavina 12 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije Ne +387(0)33 239-329 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija za otorinolarngologiju "OTOLINE", Mr sci dr Lejla Begović Hamdije Kreševljakovića 61/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije Da +387(0)61 183 385 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova "ALEA - Dr KANDIĆ" Avdage Šahinagića 5 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, Hirurški zahvati u općoj anesteziji, porodična medicina Ne +387(0)33 538-100 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika „MELIUS“ Mula Mustafe Bašeskije 8 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika, porodična medicina Ne +387(0)61 170 641 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika „BAHCECI HEALTH SERVICES BH“ Hamdije Kreševljakovića br. 57 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti prevencija i liječenja neplodnosti, Hirurški zahvati u općoj anesteziji, Vještačka oplodnja (IVF) koja isključuje heterodonciju, Endoskopske ginekološke procedure Ne +378(0)33 420-194 Privatno
Specijalistička očna ordinacija "Serdarević" - Prof. dr Tevhida Defterdarević-Serdarević Muse Ćazima Ćatića 8/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije Ne +387(0)61 150-404 Privatno
Specijalistička ordinacija za plućne bolesti „Dr. Nada Čivić“ - dr Nada Čivić Hamdije Kreševljakovića 61/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pneumoftiziologije Ne +378(0)61 141-618 Privatno
Specijalistička ortopedska ordinacija - dr Mehmed Kapić Šeher Čehajina čikma 1 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije Ne +387(0)61 146-313 Privatno
Vogošća
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Privatna ordinacija specijaliste ginekologije i akušerstva „VITA“ - Prim. dr Salko Mašić Skendera Kulenovića 53 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji Da +378(0)63 643-992 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku „Doppler“ - Dr Edin Prelević Feriza Merzuka 17A Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 679-764 Privatno