Privatne zdravstvene ambulante

Stari Grad
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Privatna ginekološka ordinacija „Dr. Abadžić“ - dr. Nidžara Abadžić Sime Milutinovića 4 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +378(0)61 977-022 Privatno
Privatna ordinacija „PRAXIS“ dr. Pecar Ćumurija 3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije Ne +387(0)61 130-495 Privatno
Privatna psihijatrijska ordinacija „Dr. Erna Mašić“ - Dr. Erna Mašić Bistrik 9 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +387(0)62 608-909 Privatno
Privatna pulmološka ordinacija "Dr. Tokić" - Prim. dr Mahir Tokić Petrakijina 16 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pneumoftiziologije Da +387(0)61 132-373 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Hariz Zubčević Potoklinica 26 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizijatrije Ne +387(0)61 222-458, +387(0)33 238-808 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija za otorinolarngologiju "OTOLINE", Mr sci dr Lejla Begović Hamdije Kreševljakovića 61/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije Da +387(0)61 183 385 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija „MK ORL“ - Dr Melika Arnautović, spec. otorinolaringologije Edhema Mulabdića 6 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije Ne +387(0)62 067-182, +387(0)061 211-944 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova "ALEA - Dr KANDIĆ" Avdage Šahinagića 5 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, Hirurški zahvati u općoj anesteziji, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika, porodična medicina Ne +387(0)33 538-100 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika „MELIUS“ Mula Mustafe Bašeskije 8 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika, porodična medicina Ne +387(0)61 170 641 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika „BAHCECI HEALTH SERVICES BH“ Hamdije Kreševljakovića br. 57 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti prevencija i liječenja neplodnosti, Hirurški zahvati u općoj anesteziji, Vještačka oplodnja (IVF) koja isključuje heterodonciju, Endoskopske ginekološke procedure Ne +378(0)33 420-194 Privatno
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA „ALEA – DR. KANDIĆ“ - Poslovna jedinica „AGC“ Olovska 67 Mikrobiološki laboratorij Ne Privatno
Specijalistička očna ordinacija "Serdarević" - Prof. dr Tevhida Defterdarević-Serdarević Muse Ćazima Ćatića 8/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije Ne +387(0)61 150-404 Privatno
Specijalistička ordinacija za plućne bolesti „Dr. Nada Čivić“ - dr Nada Čivić Hamdije Kreševljakovića 61/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pneumoftiziologije Ne +378(0)61 141-618 Privatno
Vogošća
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Privatna ordinacija specijaliste ginekologije i akušerstva „VITA“ - Prim. dr Salko Mašić Skendera Kulenovića 53 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji Da +378(0)63 643-992 Privatno