Privatne zdravstvene ambulante

Novo Sarajevo
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Privatne psihijatrijske ordinacije „Dr Pojskić“ - mr. sci. dr Narcisa Pojskić, spec. neuropsihijatar Zmaja od Bosne 47A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +387(0)61 252 803 Privatno
PZU – Poliklinika „ALTAMEDICA BETA“ Sarajevo Zmaja od Bosne br. 7 - Importanne Centar specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Ultrazvučna dijagnostika, Dijagnostika magnetnom rezonancom Ne +387(0)33 974-166 Privatno
Specijalistička ginekološka ordinacija "Prim. dr Kenan Drljević" - Prim. dr Kenan Drljević Zagrebačka 79 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)33 659-929 Privatno
Specijalistička ginekološka ordinacija "Prof. dr Jadranka Dizdarević Stojkanović" - Prof. dr Jadranka Dizdarević Marka Marulića 2B/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Da +387(0)61 101-858 Privatno
Specijalistička ginekološka ordinacija „GYNOMEDICAL“ - mr. med. sci. dr. Naser Redžepi Džemala Bijedića 33 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Da +387(0)33 677-770 Privatno
Specijalistička ordinacija za opću i koštanu hirurgiju "Dr. Dizdar" - Prim. mr. sci. dr Adnan Dizdar Paromlinska 5 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti koštane hirurgije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije Ne +387(0)61 817-661 Privatno
Specijalistička ordinacija za radiodijagnostiku „Rezonanca“ - Prim. dr Goran Sulejmanpašić Antuna Branka Šimića 10 Dijagnostika magnetnom rezonancom Ne +387(0)33 218-989 Privatno
Zdravstvena njega bolesnika u kući “VITALIS” - Goić Dobrinka, viša med. sestra Azize Šaćirbegović bb pružanje zdravstvenih usluga medicinske sestre – tehničara u okviru svog stručnog naziva, a po uputama doktora medicine Ne +387 33 618 655, +387 61 172 948 Privatno
Stari Grad
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Ordinacija opšte i glandularne hirurgije „Dr. Kapetanović" Edhema Mulabdića 6 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, Specijalističko-konsultativne usluge iz glanduralne hirurgije Da 00387 61 205-047 Privatno
Ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku „Dr. Urlić“ - dr Jadranko Urlić Vladislava Skarića 10/1 Ultrazvučna dijagnostika Da +387(0)61 161-696 Privatno
Privatna ginekološka ordinacija „Dr. Abadžić“ - dr. Nidžara Abadžić Sime Milutinovića 4 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +378(0)61 977-022 Privatno
Privatna ordinacija „PRAXIS“ dr. Pecar Ćumurija 3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije Ne +387(0)61 130-495 Privatno
Privatna pulmološka ordinacija "Dr. Tokić" - Prim. dr Mahir Tokić Petrakijina 16 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pneumoftiziologije Da +387(0)61 132-373 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Hariz Zubčević Potoklinica 26 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizijatrije Ne +387(0)61 222-458, +387(0)33 238-808 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Kemal Lukačević Džinina 24 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +387(0)33 535-291 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija za otorinolarngologiju "OTOLINE", Mr sci dr Lejla Begović Hamdije Kreševljakovića 61/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije Da +387(0)61 183 385 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova "ALEA - Dr KANDIĆ" Avdage Šahinagića 5 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, Hirurški zahvati u općoj anesteziji, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika, porodična medicina Ne +387(0)33 538-100 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika „MELIUS“ Mula Mustafe Bašeskije 8 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika, porodična medicina Ne +387(0)61 170 641 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika „BAHCECI HEALTH SERVICES BH“ Hamdije Kreševljakovića br. 57 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti prevencija i liječenja neplodnosti, Hirurški zahvati u općoj anesteziji, Vještačka oplodnja (IVF) koja isključuje heterodonciju, Endoskopske ginekološke procedure Ne +378(0)33 420-194 Privatno
PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA „ALEA – DR. KANDIĆ“ - Poslovna jedinica „AGC“ Olovska 67 Mikrobiološki laboratorij Ne Privatno
Specijalistička očna ordinacija "Serdarević" - Prof. dr Tevhida Defterdarević-Serdarević Muse Ćazima Ćatića 8/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije Ne +387(0)61 150-404 Privatno
Specijalistička ordinacija za plućne bolesti „Dr. Nada Čivić“ - dr Nada Čivić Hamdije Kreševljakovića 61/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pneumoftiziologije Ne +378(0)61 141-618 Privatno
Specijalistička ortopedska ordinacija - dr Mehmed Kapić Šeher Čehajina čikma 1 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije Ne +387(0)61 146-313 Privatno
„Prva privatna ginekološka ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom Prim. dr Sabina Čengić“ Hamdije Kreševljakovića 61/2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 489-267 Privatno
Vogošća
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Privatna ordinacija specijaliste ginekologije i akušerstva „VITA“ - Prim. dr Salko Mašić Skendera Kulenovića 53 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji Da +378(0)63 643-992 Privatno