Privatne zdravstvene ambulante

Novo Sarajevo
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Ginekološka ordinacija „dr Amira Frljak“ - Prim. dr Amir Frljak, spec. ginekolog-akušer, ultrasoničar Kemala Kapetanović 13 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +387(0)61 146-242 Privatno
Hirurška ordinacija "Prof. dr Salahudin Dizdarević" - Prof. dr Salahudin Dizdarević Behdžeta Mutevelića 10 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije Ne +387(0)61 486-811 Privatno
Internistička ordinacija "Dr. Jelić"- dr Dijana Jelić Azize Šaćirbegović bb specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine Ne +387(0)33 525-164 Privatno
Pedijatrijska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom „Suncokret“ - dr. Evelina Čehajić Muhameda ef. Pandže 67 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)33 266-266, +387(0)62 274-034 Privatno
Privatna dermatovenerološka ordinacija "Dr. Amra Mutevelić Eminagić"- dr Amra Mutevelić Eminagić Zagrebačka 27 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Ne +387(0)61 911 713 Privatno
Privatna dermatovenerološka ordinacija "Dr. Drljević" - Mr. sci. dr Irdina Drljević Zagrebačka 79 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Da +387(0)33 659-929 Privatno
Privatna dermatovenerološka ordinacija „DERMA ZONE“ - Dr Tamara Jovović Sadiković Azize Šaćirbegović bb specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Ne +387(0)61 228-868 Privatno
Privatna dermatovenerološka ordinacija „Dermatovenerološki centar Farah“ - dr Vildana Kovačević Zmaja od Bosne 7 - 7a, Importane Centar specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Ne +387(0)33 592-900 Privatno
Privatna ginekološka ordinacija "Dr. Spahović" - Prim. dr Šefkija Spahović Zmaja od Bosne 45/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti citologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)33 640-655, +387(0)61 557-372 Privatno
Privatna ginekološka ordinacija A.S. - Mr. sci. dr Asim Spahović, spec. ginekologije i akušerstva Zmaja od Bosne 45/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, Ultrazvučna dijagnostika Da +387(0)61 749-071 Privatno
Privatna ginekološka ordinacija „Dr. Asotić“ - dr. Amir Asotić Derviša Numića 75 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti citologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Da Privatno
Privatna ginekološko-akušerska ordinacija „Dr. Mišeljić“ - Dr Nenad Mišeljić Marka Marulića do br. 2B specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji Ne +387(0)61 722 611 Privatno
Privatna internistička ordinacija "Dr. Mačkić" - dr Nehru Mačkić Grbavička 52-54 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, Hematološki laboratorij Ne +387(0)33 660-501 Privatno
Privatna internistička ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom „AB“ vl. dr. Avdija Bašić Antuna Branka Šimića 23 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 184-729 Privatno
Privatna internistička ordinacija „Prim. dr Šida Kasumagić“ Marka Marulića 2C-I-2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine Ne +387(0)61 810-760 Privatno
Privatna neuropsihijatrijska ordinacija "Zukić" - Prof. dr Tarik Zukić Grbavička 3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 103-108 Privatno
Privatna neuropsihijatrijska ordinacija „Dr. Sadik Ploskić“ - dr. Sadik Ploskić Grbavička 91/3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije Ne +387(0)33 614-870, +387(0)61 213-974 Privatno
Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju "MHS" - dr Vedad Huskić Fojnička 2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije Ne +387(0)33 650-057 Privatno
Privatna psihijatrijska ordinacija „Kučukalić“ - Prof. dr. sci. Abdulah Kučukalić, spec. neuropsihijatar i subspec. forenzičke psihijatrije Trnovska broj 3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +378(0)61 211-818 Privatno
Privatna psihijatrijska ordinacija „Prof. dr Lilijana Oruč“ Derviša Numića 26 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +387(0)33 842 703, +387(0)61 339 998 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Ekrem Divanović Marka Marulića 2C/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +387(0)33 641-666 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Harun Bilalović Behdžeta Mutevelića 24 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine Ne +387(0)61 710-550 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Mira Ademović Grbavička 84 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije Ne +387(0)33 617-109 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Vernes Begović Nedima Filipović 8 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +387(0)61 170-405 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova "RADIOLOŠKO DIJAGNOSTIČKI CENTAR" Azize Šaćirbegović bb Biohemijski laboratorij, Ultrazvučna dijagnostika, RTG dijagnostika Ne +387(0)33 656-743 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "AL-TAWIL" Zmaja od Bosne broj 7 – Importane Centar specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti alergologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti citologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti kardiologije, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije, Ultrazvučna dijagnostika, Mikrobiološki laboratorij, Hematološki laboratorij, RTG dijagnostika, Neinvazivna radiološka dijagnostika u lokalnoj anesteziji, Dnevna bolnica Ne +387(0)61 188-245 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "ATRIJUM" - Podružnica Poliklinika Atrijum Zmaja od Bosne bb porodična medicina Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "BOSANES" Azize Šaćirbegović 16 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, Polivalentne stomatološke usluge Ne +387(0)33 206-256 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "FM" Vilsonovo šetalište 6 Endoskopske ginekološke procedure Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "FM" POSLOVNA JEDINICA Grbavička 8 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)33 223-388 Privatno