Privatne zdravstvene ambulante

Novo Sarajevo
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Privatna specijalistička ordinacija - dr Ekrem Divanović Marka Marulića 2C/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +387(0)33 641-666 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Harun Bilalović Behdžeta Mutevelića 24 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine Ne +387(0)61 710-550 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Mira Ademović Grbavička 84 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije Ne +387(0)33 617-109 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Šida Kasumagić Marka Marulića 2C-I-2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine Da Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Vernes Begović Paromlinska bb, kvadrant 30, niz C3b specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +387(0)61 170-405 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - Prim. dr Šefkija Spahović Zmaja od Bosne 45/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti citologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)33 640-655; +387(0)61 557-372 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - Prof. dr Slobodan Loga Derviša Numića 26 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije Ne +387(0)61 150-139 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova "RADIOLOŠKO DIJAGNOSTIČKI CENTAR" Azize Šaćirbegović bb Biohemijski laboratorij, Ultrazvučna dijagnostika, RTG dijagnostika Ne +387(0)33 656-743 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "AL-TAWIL" Zmaja od Bosne broj 7 – Importane Centar Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti kardiologije, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, Ultrazvučna dijagnostika, Hirurški zahvati u općoj anesteziji, Hematološki laboratorij, RTG dijagnostika, Neinvazivna radiološka dijagnostika u lokalnoj anesteziji, Dnevna bolnica Ne +387(0)61 188-245 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "BOSANES" Azize Šaćirbegović 16 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, Polivalentne stomatološke usluge Ne +387(0)33 206-256 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "FM" Vilsonovo šetalište 6 Endoskopske ginekološke procedure Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "FM" POSLOVNA JEDINICA Grbavička 8 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)33 223-388 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "MIMO-MEDICAL" Azize Šaćirbegović 80 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Mikrobiološki laboratorij, Hematološki laboratorij Ne +387(0)33 720-700 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "SANASA" Grbavička 74 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neurologije, Operativni zahvati, Hirurški zahvati u općoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Mikrobiološki laboratorij, Hematološki laboratorij, Imunološko-serološki laboratorij, Polivalentne stomatološke usluge, porodična medicina, psihologija Ne +387(0)33 661-840 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Zavod za ginekologiju, perinatologiju, prevenciju i liječenje neplodnosti "MEHMEDBAŠIĆ" Grbavička 6A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Priručni laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti perinatologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti prevencija i liječenja neplodnosti Ne +387(0)33 811-155 fax:+387(0)33 666-181 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Eurofarm Centar - OJ PC Unitic Fra Anđela Zvizdovića 1 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizijatrije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, Ultrazvučna dijagnostika Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika „Sara-Vita“ Zmaja od Bosne 7/III, Importane centar specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, Ultrazvučna dijagnostika, Hirurški zahvati u općoj anesteziji Da +378(0)33 973-441; +378(0)60 318 160 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova – ZAVOD ZA BIOMEDICINSKU DIJAGNOSTIKU I ISPITIVANJE „NALAZ“ Hasana Brkića broj 2 Biohemijski laboratorij, Mikrobiološki laboratorij, Parazitološki laboratorij, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova „OKO“ - oftalmološka poliklinika „Dr Karčić“ Bihaćka bb Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije Ne Privatno
Privatne psihijatrijske ordinacije „Dr Pojskić“ - mr. sci. dr Narcisa Pojskić, spec. neuropsihijatar Zmaja od Bosne 47A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +387(0)61 252 803 Privatno
Specijalistička ginekološka ordinacija "Prim. dr Kenan Drljević" - Prim. dr Kenan Drljević Zagrebačka 79 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)33 659-929 Privatno
Specijalistička ginekološka ordinacija "Prof. dr Jadranka Dizdarević Stojkanović" - Prof. dr Jadranka Dizdarević Marka Marulića 2B/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Da +387(0)61 101-858 Privatno
Specijalistička ginekološka ordinacija „GYNOMEDICAL“ - mr. med. sci. dr. Naser Redžepi Džemala Bijedića 33 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Da +387(0)61 700-995 Privatno
Specijalistička ordinacija za opću i koštanu hirurgiju "Dr. Dizdar" - Prim. mr. sci. dr Adnan Dizdar Paromlinska 5 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti koštane hirurgije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije Ne +387(0)61 817-661 Privatno
Specijalistička ordinacija za radiodijagnostiku „Rezonanca“ - Prim. dr Goran Sulejmanpašić Antuna Branka Šimića 10 Dijagnostika magnetnom rezonancom Ne +387(0)33 218-989 Privatno
Zdravstvena njega bolesnika u kući “VITALIS” - Goić Dobrinka, viša med. sestra Azize Šaćirbegović bb Kućna njega i liječenje Ne +387 33 618 655, +387 61 172 948 Privatno
Stari Grad
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Centar za fizikalnu medicinu i akupunkturu - Prof. dr Dijana Avdić Ishak bega Ishakovića 10 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije Da +387(0)61 186-521 Privatno
Ordinacija opšte i glandularne hirurgije „Dr. Kapetanović" Edhema Mulabdića 6 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, Specijalističko-konsultativne usluge iz glanduralne hirurgije Da 00387 61 205-047 Privatno
Ordinacija radiodijagnostike „RX DIJAGNOSTIKA“ - Dr. Kelle Fauzi Kundurdžiluk 3 Ultrazvučna dijagnostika, RTG dijagnostika Ne +387(0)61 144 585 Privatno
Ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku „Dr. Urlić“ - dr Jadranko Urlić Vladislava Skarića 10/1 Ultrazvučna dijagnostika Da +387(0)61 161-696 Privatno