Privatne zdravstvene ambulante

Novo Sarajevo
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Privatna internistička ordinacija „Prim. dr Šida Kasumagić“ Marka Marulića 2C-I-2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine Ne +387(0)61 810-760 Privatno
Privatna neuropsihijatrijska ordinacija "Zukić" - Prof. dr Tarik Zukić Grbavička 3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 103-108 Privatno
Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju "MHS" - dr Vedad Huskić Fojnička 2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije Ne +387(0)33 650-057 Privatno
Privatna psihijatrijska ordinacija „Kučukalić“ - Prof. dr. sci. Abdulah Kučukalić, spec. neuropsihijatar i subspec. forenzičke psihijatrije Trnovska broj 3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +378(0)61 211-818 Privatno
Privatna psihijatrijska ordinacija „Prof. dr Lilijana Oruč“ Derviša Numića 26 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +387(0)33 842 703, +387(0)61 339 998 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Ekrem Divanović Marka Marulića 2C/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +387(0)33 641-666 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Harun Bilalović Behdžeta Mutevelića 24 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine Ne +387(0)61 710-550 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Mira Ademović Grbavička 84 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije Ne +387(0)33 617-109 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Vernes Begović Nedima Filipović 8 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +387(0)61 170-405 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija za dermetovenerologiju „Dr. Alendar“ - dr Kerim Alendar Hamdije Čemerlića 3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji Ne +387(0)61 171-954 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova "RADIOLOŠKO DIJAGNOSTIČKI CENTAR" Azize Šaćirbegović bb Biohemijski laboratorij, Ultrazvučna dijagnostika, RTG dijagnostika Ne +387(0)33 656-743 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "AL-TAWIL" Zmaja od Bosne broj 7 – Importane Centar specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti alergologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti citologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti kardiologije, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije, Ultrazvučna dijagnostika, Mikrobiološki laboratorij, Hematološki laboratorij, RTG dijagnostika, Neinvazivna radiološka dijagnostika u lokalnoj anesteziji, Dnevna bolnica Ne +387(0)61 188-245 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "BOSANES" Azize Šaćirbegović 16 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, Polivalentne stomatološke usluge Ne +387(0)33 206-256 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "MIMO-MEDICAL" Azize Šaćirbegović 80 Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Mikrobiološki laboratorij, Hematološki laboratorij, psihologija Ne +387(0)33 720-700 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "SANASA" Grbavička 74 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neurologije, Operativni zahvati, Hirurški zahvati u općoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Mikrobiološki laboratorij, Hematološki laboratorij, Imunološko-serološki laboratorij, Polivalentne stomatološke usluge, porodična medicina, psihologija Ne +387(0)33 661-840 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Zavod za ginekologiju, perinatologiju, prevenciju i liječenje neplodnosti "MEHMEDBAŠIĆ" Grbavička 6A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Priručni laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti perinatologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti prevencija i liječenja neplodnosti Ne +387(0)33 811-155 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinik "ORTHOS" - Podružnica za ortopediju i opštu hirurgiju Zmaja od Bosne 7/I (Importanne shopping centar) specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Eurofarm Centar - Poslovna jedinica „Centralni laboratorija“ Kolodvorska 5 Biohemijski laboratorij, Mikrobiološki laboratorij, Hematološki laboratorij Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika „Sara-Vita“ Zmaja od Bosne 7/III, Importane centar specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, Ultrazvučna dijagnostika, Hirurški zahvati u općoj anesteziji Da +378(0)33 973-441, +378(0)60 318 160 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova – ZAVOD ZA BIOMEDICINSKU DIJAGNOSTIKU I ISPITIVANJE „NALAZ“ Hasana Brkića broj 2 Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Mikrobiološki laboratorij, Parazitološki laboratorij, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova „OKO“ - oftalmološka poliklinika „Dr Karčić“ Bihaćka bb Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije Ne Privatno
Privatne psihijatrijske ordinacije „Dr Pojskić“ - mr. sci. dr Narcisa Pojskić, spec. neuropsihijatar Zmaja od Bosne 47A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +387(0)61 252 803 Privatno
PZU – Poliklinika „ALTAMEDICA BETA“ Sarajevo Zmaja od Bosne br. 7 - Importanne Centar specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Ultrazvučna dijagnostika, Dijagnostika magnetnom rezonancom, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada Ne +387(0)33 974-166 Privatno
Specijalistička ginekološka ordinacija "Prim. dr Kenan Drljević" - Prim. dr Kenan Drljević Zagrebačka 79 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)33 659-929 Privatno
Specijalistička ginekološka ordinacija „GYNOMEDICAL“ - mr. med. sci. dr. Naser Redžepi Džemala Bijedića 33 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Da +387(0)33 677-770 Privatno
Specijalistička ordinacija za opću i koštanu hirurgiju "Dr. Dizdar" - Prim. mr. sci. dr Adnan Dizdar Paromlinska 5 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti koštane hirurgije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije Ne +387(0)61 817-661 Privatno
Specijalistička ordinacija za radiodijagnostiku „Rezonanca“ - Prim. dr Goran Sulejmanpašić Antuna Branka Šimića 10 Dijagnostika magnetnom rezonancom Ne +387(0)33 218-989 Privatno
Zdravstvena njega bolesnika u kući “VITALIS” - Goić Dobrinka, viša med. sestra Azize Šaćirbegović bb pružanje zdravstvenih usluga medicinske sestre – tehničara u okviru svog stručnog naziva, a po uputama doktora medicine Ne +387 33 618 655, +387 61 172 948 Privatno
Stari Grad
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Ordinacija opšte i glandularne hirurgije „Dr. Kapetanović" Edhema Mulabdića 6 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, Specijalističko-konsultativne usluge iz glanduralne hirurgije Da 00387 61 205-047 Privatno
Ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku „Dr. Urlić“ - dr Jadranko Urlić Vladislava Skarića 10/1 Ultrazvučna dijagnostika Da +387(0)61 161-696 Privatno