Privatne zdravstvene ambulante

Novo Sarajevo
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Privatna ginekološka ordinacija "Dr. Spahović" - Prim. dr Šefkija Spahović Zmaja od Bosne 45/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti citologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)33 640-655, +387(0)61 557-372 Privatno
Privatna ginekološka ordinacija „Dr. Asotić“ - dr. Amir Asotić Derviša Numića 75 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti citologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Da Privatno
Privatna ginekološko-akušerska ordinacija „Dr. Mišeljić“ - Dr Nenad Mišeljić Marka Marulića do br. 2B specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji Ne +387(0)61 722 611 Privatno
Privatna internistička ordinacija "Dr. Mačkić" - dr Nehru Mačkić Grbavička 52-54 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, Hematološki laboratorij Ne +387(0)33 660-501 Privatno
Privatna internistička ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom „AB“ vl. dr. Avdija Bašić Antuna Branka Šimića 23 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 184-729 Privatno
Privatna internistička ordinacija „Prim. dr Šida Kasumagić“ Marka Marulića 2C-I-2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine Ne +387(0)61 810-760 Privatno
Privatna neuropsihijatrijska ordinacija "Zukić" - Prof. dr Tarik Zukić Grbavička 3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 103-108 Privatno
Privatna neuropsihijatrijska ordinacija „Dr. Sadik Ploskić“ - dr. Sadik Ploskić Grbavička 91/3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije Ne +387(0)33 614-870, +387(0)61 213-974 Privatno
Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju "MHS" - dr Vedad Huskić Fojnička 2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije Ne +387(0)33 650-057 Privatno
Privatna psihijatrijska ordinacija "Sandić" - mr. sci. dr Aneta Sandić Grbavička 58/III specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +387(0)61 487-256 Privatno
Privatna psihijatrijska ordinacija „Kučukalić“ - Prof. dr. sci. Abdulah Kučukalić, spec. neuropsihijatar i subspec. forenzičke psihijatrije Trnovska broj 3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +378(0)61 211-818 Privatno
Privatna psihijatrijska ordinacija „Prof. dr Lilijana Oruč“ Derviša Numića 26 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +387(0)33 842 703, +387(0)61 339 998 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Ekrem Divanović Marka Marulića 2C/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +387(0)33 641-666 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Harun Bilalović Behdžeta Mutevelića 24 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine Ne +387(0)61 710-550 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Mira Ademović Grbavička 84 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije Ne +387(0)33 617-109 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Vernes Begović Paromlinska bb, kvadrant 30, niz C3b specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +387(0)61 170-405 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova "RADIOLOŠKO DIJAGNOSTIČKI CENTAR" Azize Šaćirbegović bb Biohemijski laboratorij, Ultrazvučna dijagnostika, RTG dijagnostika Ne +387(0)33 656-743 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "AL-TAWIL" Zmaja od Bosne broj 7 – Importane Centar specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti kardiologije, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, Ultrazvučna dijagnostika, Hirurški zahvati u općoj anesteziji, Hematološki laboratorij, RTG dijagnostika, Neinvazivna radiološka dijagnostika u lokalnoj anesteziji, Dnevna bolnica Ne +387(0)61 188-245 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "ATRIJUM" - Podružnica Poliklinika Atrijum Zmaja od Bosne bb porodična medicina Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "BOSANES" Azize Šaćirbegović 16 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, Polivalentne stomatološke usluge Ne +387(0)33 206-256 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "FM" Vilsonovo šetalište 6 Endoskopske ginekološke procedure Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "FM" POSLOVNA JEDINICA Grbavička 8 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)33 223-388 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "MIMO-MEDICAL" Azize Šaćirbegović 80 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Mikrobiološki laboratorij, Hematološki laboratorij Ne +387(0)33 720-700 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "SANASA" Grbavička 74 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neurologije, Operativni zahvati, Hirurški zahvati u općoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Mikrobiološki laboratorij, Hematološki laboratorij, Imunološko-serološki laboratorij, Polivalentne stomatološke usluge, porodična medicina, psihologija Ne +387(0)33 661-840 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Zavod za ginekologiju, perinatologiju, prevenciju i liječenje neplodnosti "MEHMEDBAŠIĆ" Grbavička 6A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Priručni laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti perinatologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti prevencija i liječenja neplodnosti Ne +387(0)33 811-155 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Eurofarm Centar - Poslovna jedinica „Centralni laboratorija“ Kolodvorska 5 Biohemijski laboratorij, Mikrobiološki laboratorij, Hematološki laboratorij Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika „Sara-Vita“ Zmaja od Bosne 7/III, Importane centar specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, Ultrazvučna dijagnostika, Hirurški zahvati u općoj anesteziji Da +378(0)33 973-441, +378(0)60 318 160 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova – ZAVOD ZA BIOMEDICINSKU DIJAGNOSTIKU I ISPITIVANJE „NALAZ“ Hasana Brkića broj 2 Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Mikrobiološki laboratorij, Parazitološki laboratorij, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova „OKO“ - oftalmološka poliklinika „Dr Karčić“ Bihaćka bb Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije Ne Privatno
Privatne psihijatrijske ordinacije „Dr Pojskić“ - mr. sci. dr Narcisa Pojskić, spec. neuropsihijatar Zmaja od Bosne 47A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +387(0)61 252 803 Privatno