Privatne zdravstvene ambulante

Ilidža
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Privatna oftalmološka ordinacija „Eye Clinic Dr Ismail Eiad“ - Dr Ismail Eiad Lepenička 1 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije Ne +387(0)62 553-165 Privatno
Privatna specijalistička hirurška ordinacija "Prim. dr Zlatko Dervišević" - Prim. dr Zlatko Dervišević Ibrahima Ljubovića 26 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije Ne +387(0)61 746-578 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Saed El-Halabi Vinka Šamarlića 7 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije Ne +387(0)33 624-847 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija za maksilofacijalnu hirurgiju „Prof. dr Faris Fočo“ - Prof. dr Faris Fočo Igmanskih bataljona 2A Ne +387(0)61 212-000 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika "CHICAGO VEIN INSTITUTE" Džemala Bijedića 185 (AVAZ BUSSINES CENTER) specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, vaskularna hirurgija vena uz isključenje hirurških tretmana vena,, endoskopski tretman vena laserom,, sklerozacija vena i kapilara pod kontrolom ultrazvuka u lokalnoj anesteziji Ne 062 075 211 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova "EUROFARM-CENTAR POLIKLINIKA" Butmirska cesta 10 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti kardiologije, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Hematološki laboratorij, porodična medicina Ne +387(0)33 773-032, +387(0)33 573-722 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Lječilište "BANJA TERME - ILIDŽA" Hrasnička cesta 10 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, Banjsko lječilište sa termalnom sumpornom vodom Ne +387(0)33 772-000 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "SANASA" – Organizaciona jedinica dr. Mustafe Pintola broj 31 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pneumoftiziologije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije, Hematološki laboratorij, RTG dijagnostika, Polivalentne stomatološke usluge Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika „New Life“ Lepenička broj 1 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Biohemijski laboratorij, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti prevencija i liječenja neplodnosti, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika, Vještačka oplodnja (IVF) koja isključuje heterodonciju, praćenje trudnoće, embriologija, muško reproduktivno zdravlje, endoskopska hirurgija Ne +387(0)33 781-735 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova – Poliklinika za oftalmologiju „SVJETLOST“ dr. Mustafe Pintola 23 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, Dnevna bolnica Ne +387(0)33 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova – Poliklinika „JINEMED BiH“ dr. Mustafe Pintola 21 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko-konsultativne usluge iz oblasti anestezije i reanimacije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti perinatologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti prevencija i liječenja neplodnosti, medicinski potpomognuta oplodnja koja isključuje heterolognu oplodnju. Ne +387(0)33 408 800 Privatno
Privatni medicinsko-biohemijski laboratorij „PROLAB“ - Jasmina Husović, dipl. ing. med.-lab. dijagnostike Nikole Kolumbića Šake do broj 22 Biohemijski laboratorij, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +387(0)33 776 280 Privatno
Novi Grad
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Privatna internistička ordinacija sa ultrazvučnom djagnostikom „dr. Mujačić“ Dobinjske bolnice 1A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 817 873 Privatno
Privatna neurološka ordinacija Prof. dr Azra Alajbegović - Kabinet za glavobolju, EEG i epilepsiju Bulevar Meše Selimovića 2B/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neurologije Ne +387(0)61 211 821 Privatno
Privatna ortopedska ordinacija „Prof. dr Mirza Bišćević“ - Prof. dr Mirza Bišćević Bulevar Meše Selimovića 2a/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, Ultrazvučna dijagnostika, RTG dijagnostika Da +378(0)62 240-340 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Nejra Pašić Antuna Branka Šimića 2A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +387(0)33 657-251 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova "E-STYL" Dobojska 16A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Mikrobiološki laboratorij, Parazitološki laboratorij Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova "PLAVA POLIKLINIKA" Podružnica Sarajevo Trg nezavisnosti 28 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, Priručni laboratorij, Hematološki laboratorij Ne +387(0)33 463- 888, +387(0)61 949-666 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "AGRAM" Trg međunarodnog prijateljstva 20 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti citologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, RTG dijagnostika Ne +387(0)33 755-588 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "ATRIJUM" Avaz Bussines Centar, Džemala Bijedića 185 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Hematološki laboratorij, RTG dijagnostika, porodična medicina Ne +387(0)33 467-444 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "Dr GEŽO" Mustafe Kamerića 10, Dobrinja Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, Operativni zahvati Ne +387(0)33 450-102 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "Dr. ODOBAŠIĆ" Omladinskih radnih brigada 8/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, Priručni laboratorij, Hematološki laboratorij, porodična medicina, usluge endoskopskih dijagnostičkih procedura – kolonoskopija i gastroskopija Ne +387(0)33 766-630 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika dr Gežo - OJ otoka Gradačačka 29 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, Operativni zahvati Ne +387(0)33 526 400 Privatno
Privatni laboratorij za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku "BIOHEM" - Grizić Enisa, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike Antuna Branka Šimića 6 Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +387(0)33 650-519, +387(0)61 452-405 Privatno
Privatni medicinsko-biohemijski laboratorij „ČAROVAC LAB“ - dr Marklena Čarovac, spec. medicinske biohemije Branislava Nušića 164 Biohemijski laboratorij, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +378(0)62 368-030 Privatno
Privatni medicinsko-biohemijski laboratorij „ČAROVAC LAB“ - dr Marklena Čarovac, spec. medicinske biohemije Branislava Nušića 164 Biohemijski laboratorij, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +378(0)62 368-030 Privatno
PZU Poliklinika dr Nabil Bulevar Meše Selimovića 2B specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti kardiologije, Ultrazvučna dijagnostika, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +387(0)33 777 711 Privatno
„Privatna ordinacija za anesteziju i terapiju bola“ - dr Suad Rožajac, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom Branislava Nušića 166 specijalističko-konsultativne usluge iz oblasti anestezije i reanimacije, interventno liječenje i terapija bola u oblasti hirurgije, stomatologije i drugim dijagnostičko terapijskim procedurama Ne Privatno
Novo Sarajevo
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Dermatološka ordinacija "Dr. Knor" - dr Tanja Bukvić-Knor Marka Marulića 2A-I-2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Da +387(0)61 509-104 Privatno
Dermatovenerološka ordinacija "Dr. Alendar" - dr Faruk Alendar Hamdije Čemerlića 3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Da +387(0)61 171-954 Privatno