Privatne zdravstvene ambulante

Novi Grad
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Ordinacija za kardiovaskularnu medicinu „dr. Pezo“ Džemala Bijedića 123 specijalističko-konsultativne usluge iz oblasti hirurgije, Ultrazvučna dijagnostika Ne Privatno
Privatna internistička ordinacija sa ultrazvučnom djagnostikom „dr. Mujačić“ Dobinjske bolnice 1A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 817 873 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Nejra Pašić Antuna Branka Šimića 2A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +387(0)33 657-251 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova "E-STYL" Dobojska 16A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Mikrobiološki laboratorij, Parazitološki laboratorij Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova "PLAVA POLIKLINIKA" Podružnica Sarajevo Trg nezavisnosti 28 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, Priručni laboratorij, Hematološki laboratorij Ne +387(0)33 463- 888; +387(0)61 949-666 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "ATRIJUM" Avaz Bussines Centar, Džemala Bijedića 185 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Hematološki laboratorij, RTG dijagnostika, porodična medicina Ne +387(0)33 467-444 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "Dr GEŽO" Mustafe Kamerića 10, Dobrinja Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, Operativni zahvati Ne +387(0)33 450-102 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "Dr. ODOBAŠIĆ" Omladinskih radnih brigada 8/I specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, Priručni laboratorij, Hematološki laboratorij, porodična medicina, usluge endoskopskih dijagnostičkih procedura – kolonoskopija i gastroskopija Ne +387(0)33 766-630 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "SUNCE AGRAM" Trg međunarodnog prijateljstva 20 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti citologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, RTG dijagnostika Ne +387(0)33 755-588 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika dr Gežo - OJ otoka Gradačačka 29 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, Operativni zahvati Ne +387(0)33 526 400 Privatno
Privatni laboratorij za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku "BIOHEM" - Grizić Enisa, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike Antuna Branka Šimića 6 Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +387(0)33 650-519, +387(0)61 452-405 Privatno
PZU Poliklinika dr Nabil Bulevar Meše Selimovića 2B specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti kardiologije, Ultrazvučna dijagnostika, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +387(0)33 777 711 Privatno
„Privatna ordinacija za anesteziju i terapiju bola“ - dr Suad Rožajac, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom Branislava Nušića 166 specijalističko-konsultativne usluge iz oblasti anestezije i reanimacije, interventno liječenje i terapija bola u oblasti hirurgije, stomatologije i drugim dijagnostičko terapijskim procedurama Ne Privatno
Novo Sarajevo
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Dermatološka ordinacija "Dr. Knor" - dr Tanja Bukvić-Knor Marka Marulića 2A-I-2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Da +387(0)61 509-104 Privatno
Dermatovenerološka ordinacija "Dr. Alendar" - dr Faruk Alendar Hamdije Čemerlića 3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Da +387(0)61 171-954 Privatno
Hirurška ordinacija "Prof. dr Salahudin Dizdarević" - Prof. dr Salahudin Dizdarević Behdžeta Mutevelića 10 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije Ne +387(0)61 486-811 Privatno
Internistička ordinacija "Dr. Jelić"- dr Dijana Jelić Azize Šaćirbegović bb specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine Ne +387(0)33 525-164 Privatno
Pedijatrijska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom „Suncokret“ - dr. Evelina Čehajić Muhameda ef. Pandže 67 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)33 266-266; mob: +387(0)62 274-034; fax: +387(0)33 266-265 Privatno
Privatna dermatovenerološka ordinacija "Dr. Amra Mutevelić Eminagić"- dr Amra Mutevelić Eminagić Zagrebačka 27 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Ne +387(0)61 911 713 Privatno
Privatna dermatovenerološka ordinacija "Dr. Drljević" - Mr. sci. dr Irdina Drljević Zagrebačka 79 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Da +387(0)33 659-929 Privatno
Privatna ginekološka ordinacija „Dr. Asotić“ - dr. Amir Asotić Derviša Numića 75 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti citologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Da Privatno
Privatna ginekološko-akušerska ordinacija „Dr. Mišeljić“ - Dr Nenad Mišeljić Marka Marulića do br. 2B specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji Ne +387(0)61 722 611 Privatno
Privatna internistička ordinacija "Dr. Mačkić" - dr Nehru Mačkić Grbavička 52-54 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, Hematološki laboratorij Ne +387(0)33 660-501 Privatno
Privatna neurološka ordinacija "Prof dr Azra Alajbegović"-kabinet za glavobolju, EEG i epilepsiju Azize Šaćirbegović bb specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neurologije Ne 061 211 821 Privatno
Privatna neuropsihijatrijska ordinacija "Zukić" - Prof. dr Tarik Zukić Grbavička 3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 103-108 Privatno
Privatna neuropsihijatrijska ordinacija „Dr. Sadik Ploskić“ - dr. Sadik Ploskić Grbavička 91/3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije Ne +387(0)33 614-870, +387(0)61 213-974 Privatno
Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju "MHS" - dr Vedad Huskić Fojnička 2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije Ne +387(0)33 650-057 Privatno
Privatna psihijatrijska ordinacija "Sandić" - mr. sci. dr Aneta Sandić Grbavička 58/III specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +387(0)61 487-256 Privatno
Privatna psihijatrijska ordinacija „Kučukalić“ - Prof. dr. sci. Abdulah Kučukalić, spec. neuropsihijatar i subspec. forenzičke psihijatrije Trnovska broj 3 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +378(0)61 211-818 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Amira Frljak Kemala Kapetanovića 13 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +387(0)33 521-461 Privatno