Privatne zdravstvene ambulante

Centar
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Privatna specijalistička ortopedska ordinacija "Prof. dr Ismet Gavrankapetanović" - Prof. dr Ismet Gavrankapetanović Terezije 38 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije, Ultrazvučna dijagnostika Da +387(0) 33 207- 735 i +387(0)61 185-181 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Hirurška poliklinika "KARABEG" Himze Polovine 39 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, Hirurški zahvati u općoj anesteziji, Plastično-rekonstruktivna hirurgija Ne +387(0)33 556-556 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "Dr AŠČERIĆ" Tepebašina 1 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neurologije Ne +387(0)33 440-825 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "Dr BOROVAC" Tepebašina 4 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine Ne +387(0)33 217-225 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "MEDICUS" Husrefa Redžića 11 i 12 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, Patohistologija Ne +387(0)33 214-848 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "mojaKLINIKA" Kranjčevićeva 12 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neurologije, Patohistologija Ne +387(0)61 147-357 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika „Šabanović“ Alekse Šantića 6 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije Ne +387(0)61 260-200; +387(0)33 214-526 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova OČNA POLIKLINIKA “DR. SEFIĆ” Ferhadija 5 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije Ne +387(0)33 210-212 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika „Centar za estetsku hirurgiju – Naša mala klinika“ Adila Grebe bb specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, Ultrazvučna dijagnostika, Hirurški zahvati u općoj anesteziji, Plastično-rekonstruktivna hirurgija Ne +387(0)61 188-728 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova – Poliklinika „Kardiocentar“ Sarajevo S.S. Kranjčevića 12 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Ultrazvučna dijagnostika, Priručni laboratorij Ne +387(0)62 408 444 Privatno
Privatni mikrobiološko-parazitološki laboratorij - Mušić Selma, laboratorijski tehničar Branilaca Sarajeva 16 Mikrobiološki laboratorij, Parazitološki laboratorij Ne +387(0)33 208-348, +387(0)33 628-302, mob. +387(0)61 552-701 Privatno
PZU Poliklinika Kozarić Radićeva 15 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akupunkture, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, Priručni laboratorij, porodična medicina Ne Privatno
Specijalistička ordinacija iz dermatovenerologije „DERMA-ESTETIKA“ - dr Zejna Velagić Alekse Šantića 2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Ne +387(0)61 337-093 Privatno
Ilidža
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Ambulanta opšte medicine u Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu - PZU "EUROFARM-CENTAR POLIKLINIKA" Hrasnička cesta 15 specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine Ne Privatno
Biohemijski laboratorij "Pro Lab" Nike Kolumbića Šake do broja 22 Biohemijski laboratorij Ne Privatno
Privatna ordinacija opće medicine - dr Šemsudin Hadrović Nihadija 58 specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine Ne Privatno
Privatna specijalistička hirurška ordinacija "Prim. dr Zlatko Dervišević" - Prim. dr Zlatko Dervišević Ibrahima Ljubovića 26 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije Ne +387(0)61 746-578 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Saed El-Halabi Vinka Šamarlića 7 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije Ne +387(0)33 624-847 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Vojislava Purković Emira Bogunića Čarlija 57 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Ne +387(0)33 621-893 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika "CHICAGO VEIN INSTITUTE" Džemala Bijedića 185 (AVAZ BUSSINES CENTER) specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, vaskularna hirurgija vena uz isključenje hirurških tretmana vena,, endoskopski tretman vena laserom,, sklerozacija vena i kapilara pod kontrolom ultrazvuka u lokalnoj anesteziji Ne 062 075 211 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova "EUROFARM-CENTAR POLIKLINIKA" Butmirska cesta 10 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizijatrije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti kardiologije, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije, specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti medicine rada, Hematološki laboratorij, porodična medicina Ne +387(0)33 773-032, +387(0)33 573-722 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Lječilište "BANJA TERME - ILIDŽA" Hrasnička cesta 10 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, Banjsko lječilište sa termalnom sumpornom vodom Ne +387(0)33 772-000 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova - Poliklinika "SANASA" – Organizaciona jedinica dr. Mustafe Pintola broj 31 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pneumoftiziologije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti urologije, Hematološki laboratorij, RTG dijagnostika, Polivalentne stomatološke usluge Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Eurofarm Centar - OJ IUS Hrasnička cesta 15 specijalističko konsultativne usluge iz opće medicine Ne Privatno
Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika „New Life“ Lepenička broj 1 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Biohemijski laboratorij, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti prevencija i liječenja neplodnosti, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika, Vještačka oplodnja (IVF) koja isključuje heterodonciju, praćenje trudnoće, embriologija, muško reproduktivno zdravlje, endoskopska hirurgija Ne +387(0)33 781-735 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova – Poliklinika za oftalmologiju „SVJETLOST“ dr. Mustafe Pintola 23 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije, Dnevna bolnica Ne +387(0)33 Privatno
Privatna zdravstvena ustanova – Poliklinika „JINEMED BiH“ dr. Mustafe Pintola 21 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, specijalističko-konsultativne usluge iz oblasti anestezije i reanimacije, Ultrazvučna dijagnostika, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti perinatologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti prevencija i liječenja neplodnosti, medicinski potpomognuta oplodnja koja isključuje heterolognu oplodnju. Ne +387(0)33 408 800 Privatno
Privatni biohemijsko-imunološko-hematološki laboratorij - mr. sci. Lejla Hasanbegović, dipl. ing. med. lab. dijagnostike Stupska 1F Biohemijski laboratorij, Hematološki laboratorij, Imunološko-serološki laboratorij Ne +387(0)61 552-701 Privatno
Privatni medicinsko-biohemijski laboratorij „PROLAB“ - Jasmina Husović, dipl. ing. med.-lab. dijagnostike Nikole Kolumbića Šake do broj 22 Biohemijski laboratorij, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +387(0)33 776 280 Privatno
„Ambulanta za dječije bolesti“ - Prim. dr Mersija Dervišević Ibrahima Ljubovića 26 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije Ne +387(0)61 194-855 Privatno