Privatne zdravstvene ambulante

Centar
Naziv Adresa Djelatnost Registrovana za dopunski rad Telefon Vlasništvo
Ginekološka ordinacija "Dr. Dedeić" - dr Sabahudin Dedeić Jukićeva 132 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Da Privatno
Medicinsko-biohemijski laboratorij - Džananović Adijata Branilaca Sarajeva 45 Biohemijski laboratorij, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Ne +387(0)33 208-348 Privatno
Ordinacija specijaliste oftalmologa „Dr. Šehović“ - Šehović dr. Ilvana Hasana Bibera 31 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti oftalmologije Ne +387(0)33 559-300; +387(0)61 218-636 Privatno
Privatna ginekološka ordinacija „CLARUS“ - Prim. dr Amra Hadžismailović Skenderija 24 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)33 222 123 Privatno
Privatna ginekološka ordinacija „Donna“ - Dr Vesna Hadžikadunić-Bralo Obala Kulina bana 5/1 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije, Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, Ultrazvučna dijagnostika Da +387(0)61 220-648 Privatno
Privatna internistička ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom „Dr. Šošević“ - Šošević dr. Anes Alekse Šantića 2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 188-409 Privatno
Privatna internistička ordinacija „Dr. Enisa Hodžić“ - Dr Enisa Hodžić Braće Begić 8 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti kardiologije Da +387(0)61 200-409 Privatno
Privatna internistička ordinacija „Prof. dr. Amra Macić Džanković, specijalista interne medicine i subspecijalista kardiolog“ Čemaluša 6 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 177 743 Privatno
Privatna ordinacija Dželaludin Kantardžić Mis Irbina 3/2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije Da Privatno
Privatna ordinacija specijaliste fizijatra „SPORTICUS“ - Dr. Buljugić Alipašina 49 Zdravstvene usluge iz oblasti fizikalne terapije i rehabilitacije Ne +387(0)61 721-144 Privatno
Privatna ordinacija specijaliste ginekologa - Prim. dr Zuhra Dizdarević Husrefa Redžića 22 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Da +387(0)33 219-847 Privatno
Privatna ordinacija specijaliste infektologa „Prof. dr sci. med. Sajma Krkić-Dautović“ - Prof. dr. sci. med. Sajma Krkić-Dautović Koševo 22 Infektologija Ne +387(0)33 222-383, +387(0)61 836-828 Privatno
Privatna ordinacija specijaliste ortopedije i traumatologije „Dr. Đozić“ - Prim. dr sci med Šukrija Đozić, spec. ortopedije i traumatologije Koševsko brdo 13 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ortopedije Da +387(0)33 212-441; +387(0)60 323-4000 Privatno
Privatna ordinacija specijaliste pulmologa i alergologa „Prof. emeritus dr. sci. med. Zehra Dizdarević“ - Prof. emeritus dr. sci. med. Zehra Dizdarević Odobašina 1A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti alergologije, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pneumoftiziologije Ne +387(0)61 158-934 Privatno
Privatna ordinacija za fizijatriju "RAS"- dr Senad Zukanović Kralja Tvrtka 13 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti fizijatrije Ne +387(0)33 444-296 Privatno
Privatna ordinacija za ultazvučnu dijagnostiku „Dr. med. sci. Melika Klančević, spec. radiolog“ - Dr. med. sci. Melika Klančević Derebent 39 Ultrazvučna dijagnostika Da +387(0)61 190-279 Privatno
Privatna otorinolaringološka ordinacija "Dr. Sarajlić" - Doc. dr. sci. med. Zehra Sarajlić, spec. ORL i subspec. audilog Adila Grebe 6A specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije Da +387(0)61 208-842, +387(0)62 365-831, +387(0)33 207-807 Privatno
Privatna pedijatrijska ordinacija dr Smail Zubčević Ćemaluša 6 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti pedijatrije Ne Privatno
Privatna psihijatrijska ordinacija „ABM“ - Prof. dr. sci. Alma Bravo-Mehmedbašić Skenderija čikma 1 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti psihijatrije Ne +387(0)61 222-328 Privatno
Privatna specijalistička ginekološka ordinacija „Femina“ - dr. Anja Čiča-Tomić Pruščakova 2 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti akušerstva, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti ginekologije Da +387(0)61 159-931 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - doc. dr Saida Fišeković Tešanjska 4 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije Da Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Aida Volić Ćemaluša 6 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti otorinolaringologije Da +387(0)61 149-586 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - dr Merima Vejsilović Jukićeva 136 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije Ne +387(0)61 214-343 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - mr. sci. dr Ferida Huković-Čengić Ćemaluša 6 Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 900-434 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija - Prim. dr Elma Kučukalić-Selimović Ćemaluša 6 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti interne medicine Da +387(0)61 207-670 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija iz dermatovenerologije "DERMA CLINICA" - Prof. dr Naima Arslanagić Muhameda Hadžijahića 29 specijalističko konsultativne usluge iz oblasti dermatovenerologije Ne +387(0)61 374-814 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija iz neuropsihijatrije "Kantardžić" - dr Aida Kantardžić-Šehić Mis Irbina 3/II specijalističko konsultativne usluge iz oblasti neuropsihijatrije Ne +387(0)33 443-475 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku "Doc. dr Fahrudin Smajlović" - Doc. dr Fahrudin Smajlović Kemal Begova 19 Ultrazvučna dijagnostika Da +387(0)33 222-324 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku „Dr. sci. med. Amela Mornjaković-Franca" Fra Anđela Zvizdovića 1 – UNITIC Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 208-728 Privatno
Privatna specijalistička ordinacija „Dr Gazić“ - Dr. Nijaz Gazić, spec. opće hirurgije Džemala Bijedića 29 Hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji, specijalističko konsultativne usluge iz oblasti Opće hirurgije, Ultrazvučna dijagnostika Ne +387(0)61 162-465 Privatno