Komisija za kontrolu rezistencije na antibiotike Kantona Sarajevo - KRAK - Sarajevo

Prepoznajući važnost problema otpornosti bakterija na antibiotike, Ministar zdravstva Kantona Sarajevo, Prim. dr Zlatko Vuković, je formirao interesornu Komisiju koja će nadzirati i koordinirati aktivnosti usmjerene na kontrolu rezistencije na antibiotike – KRAK Sarajevo. Zadatak Komisije je da donese Program kontrole otpornosti bakterija na antibiotike za područje Kantona Sarajevo, 2012.-2016. godina, koordinira i provodi aktivnosti vezane uz kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike, da nadzire, primjenjuje i usmjerava zacrtane aktivnosti te da izvještava ministarstvo o postignutim rezultatima. Pored navedenog zadatak Komisije je da: – Prati otpornost bakterija na antibiotike u Kantonu Sarajevo u području medicine i području veterine – Prati potrošnju antibiotika u Kantonu Sarajevo, sa posebnim akcentom na uvođenje jedinične terapije u bolničkom nivou zdravstvene zaštite – Donosi i promoviše dobre kliničke prakse u primjeni antibiotika razvijanjem smjernica temeljenih na dokazima koje se odnose na racionalnu potrošnju antibiotika te sudjelovanje u donošenju drugih bitnih smjernica – Organizuje edukaciju o racionalnom propisivanju antibiotika – Utvrđuje listu rezervnih antibiotika i proceduru poručivanja rezervnih antibiotika – Sarađuje sa Komisijom za kontrolu bolničkih infekcija u sprječavanju širenja rezistentnih sojeva – Sarađuje sa drugim komisijama i tijelima u cilju racionalne upotrebe antibiotika Rješenjem ministra zdravstva broj: 10-05-23551/12 od 04.09.2012.godine, KRAK – Sarajevo je započeo sa navedenim aktivnostima.