SZR“OPTIKA“

adresa: 
Mula Mustafe Bešeskije broj 47, Sarajevo
Općina: 
Stari Grad
ime_prezime: 
Pijalović Šefik
Telefon: 
+387(0)33 447-823
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: