Štampanje publikacije "Pretilost učenika srednjih škola Kantona Sarajevo"

Vrsta postupka: 
direktni sporazum
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
JRN/CPV: 
22100000 Štampane knjige, brošure i leci
Ugovor potpisan sa: 
Štamparija FOJNICA, ID broj: 4236045660000
Datum potpisivanja ugovora: 
4. Juli 2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
4972,50
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017