SOTR “NINOOPTIK“

adresa: 
Mula Mustafe Bešeskije broj 21, Sarajevo
Općina: 
Stari Grad
ime_prezime: 
Džabija Lalica
Telefon: 
+387(0)33 239-664
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: