Prizma Sarajevo

adresa: 
Terezija bb
Općina: 
Centar
ime_prezime: 
Edita Sajnica
Telefon: 
+387(0)33 558 430
Djelatnost: 
Ortopedska pomagala
Lokacija: