ORTOSAR

adresa: 
Zmaja od Bosne 37
Općina: 
Novo Sarajevo
ime_prezime: 
Midhat Kabahija
Telefon: 
+387(0)33 715-050
Djelatnost: 
Ortopedska pomagala
Lokacija: