OPTOCENTAR OPTIKA DURAK PJ MMB TRGOVINA BROJ 4

adresa: 
Mula Mustafe Bašeskije 20
Općina: 
Stari Grad
ime_prezime: 
Durak Muamir
Telefon: 
+387(0)61 139-648
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: