Optika SMART

adresa: 
Zagrebačka bb (Zanatski centar Kovačići)
Općina: 
Novo Sarajevo
ime_prezime: 
Vildana Kršulj
Telefon: 
+387(0)33 213 606
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: