„OPTICOM“ d.o.o Sarajevo-prodavnica broj 3

adresa: 
Ul.Ložionička broj 16, Sarajevo
Općina: 
Novo Sarajevo
ime_prezime: 
Čengić Elvisa
Telefon: 
+387(0)33 452-993
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: