„LORIS“

adresa: 
Trg djece Sarajeva broj 1, Sarajevo
Općina: 
Novo Sarajevo
ime_prezime: 
Saima Kadirić
Telefon: 
+387(0)33 653-183
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: