„KOCKA“, d.o.o Sarajevo PJ Optica Salihbegović 2“

adresa: 
Despićeva broj 9, Sarajevo
Općina: 
Stari Grad
ime_prezime: 
Anes Salihbegović
Telefon: 
+387(0)33 261-425
Djelatnost: 
Optičarska djelatnost
Lokacija: